Reklamní formáty

NATIVE ADVERTORIAL

Online prémiový článek s 1–2 infografikami. Klient je v článku zapojen nativní, podprahovou formou. Umísťuje se na vybraném médiu VLM dle tématu.  

Dostupné na webech:

Deník.cz, Dotyk.cz, Důmazahrada.cz, iGlanc.cz, iGurmet.cz, iReceptář.cz, Kafe.cz, Koktejl.cz, Kondice.cz, Vlasta.cz.

OBECNÁ PRAVIDLA PRO VÝROBU REKLAMNÍCH FORMÁTŮ

Jedná se o online prémiový článek s 1–2 infografikami. Umísťuje se na vybraném médiu VLM dle tématu. Text vytváří a fotografie obstará Creative Lab.

Klient dodává podklady v textové podobě, obsahem bude souhrn/popis produktu, který klient chce v rámci advertorialu propagovat. Z těchto podkladů Creative Lab vytvoří tematickou osnovu, kterou klient schvaluje. Až po schválení osnovy se může začít pracovat na textu Native Advertorial.

Creative Lab v Native Advertorial využije ilustrační fotografie. Klient může dodat své fotografie (maximálně 10 ks a maximálně 1 MB na 1 fotografii). Technické specifikace pro  fotografie se odvíjí dle daného online media (specifikace jsou k nalezení zde). Vhodnost použití klientských fotografií vyhodnocuje Creative Lab.

Klient může dodat svá videa (maximálně 2 ks a pouze jako YouTube embed). Vhodnost využití klientova videa posuzuje Creative Lab.

Povolených je maximálně 5 odkazů v textu.

Propagace

  • Napříč relevantními weby z portfolia Vltava Labe Media.