Reklamní formáty

Nativní inzerát

Formát, který je součástí obsahové části webu a uživatel jej vnímá jako přirozenou součást obsahu.

FORMÁT:

  • IMG (JPG, PNG) + text

Nativní inzerát využívá svého umístění přímo v obsahové části mezi redakčními články. Pokud dobře navrhnete textaci inzerátu, stane se z tohoto formátu výkonný tahoun vaší kampaně. 

Doporučení: titulek musí obsahovat max 80 znaků včetně mezer a podnadpis max. 90 znaků včetně mezer.

ROZMĚR:

900x600 px

MAX DATOVÁ VELIKOST:

100 kB

Dostupné na webech:

Deník.cz.

OBECNÁ PRAVIDLA PRO VÝROBU REKLAMNÍCH FORMÁTŮ

  • Banner nesmí být tzv. "trikový", což znamená, že nesmí být nápadně podobný standardním hláškám operačních systémů.
  • Banner nesmí výrazně blikat či se chvět, takový banner je považován za agresivní a může uživatele výrazně rušit při práci se stránkou.
  • Banner nesmí obsahovat vulgarismy, pornografický obsah nebo prvky rasismu.
  • Banner nesmí obsahovat žádné zvuky, výjimkou je pouze videobanner.