Reklamní formáty

Nativní inzerát

Formát, který je součástí obsahové části webu a užvatel jej vnímá jako přirozenou soušást obsahu.

FORMÁT:

  • IMG (JPG, PNG) + text

Nativní inzerát využívá svého umístění přímo v obsahové části mezi redakčními články. Pokud dobře navrhnete textaci inzerátu, stane se z tohoto formátu výkonný tahoun vaší kampaně. 

Doporučení: titulek musí obsahovat max 80 znaků včteně mezer a podnadpis max. 100 znaků včetně mezer.

ROZMĚR:

900x600 px

MAX DATOVÁ VELIKOST:

100 kB

Dostupné na webech:

Deník.cz, Dotyk.cz, Důmazahrada.cz, iReceptář.cz, Kafe.cz, Vlasta.cz.

OBECNÁ PRAVIDLA PRO VÝROBU REKLAMNÍCH FORMÁTŮ

  • Banner nesmí být tzv. "trikový" což znaméná, že nesmí být nápadně podobný standardním hláškám operačních systémů.
  • Banner nesmí výrazně blikat či se chvět, takový banner je považován za agresivní a může uživatele výrazně rušit při práci se stránkou.
  • Banner nesmí obsahovat vulgarismy, pornografický obsah nebo prvky rasismu.
  • Banner nesmí obsahovat žádné zvuky, výjimkou je pouze videobanner nebo po dohodě.

Specifikace prokliku formátu HTML5

Odkaz <a> je potřeba pro měření prokliků v našem reklamním systému nahradit tímto:

<script>
var clickTag = getParameter("clickTag");
document.write('<a href="' + getParameter('clickTag') +'" target="_blank">');
</script>

koncový tag </a> je potřeba ponechat.

Do hlavičky banneru je nutné vložit následující script:
<script type="text/javascript" src="//content.aimatch.com/parameters/v1/parameters.min.js"></script>