PR články

PR článek - Denik.cz

Deník.cz je zpravodajským webem, který nabízí unikátní kombinaci celostátního a regionálního zpravodajství.

TITULEK:

až 80 znaků

PEREX:

až 100 znaků

TEXT:

až 2500 znaků

POČET OBRÁZKŮ:

1 + 4

OBECNÁ PRAVIDLA PRO PŘÍPRAVU PR ČLÁNKŮ

Technické specifikace PR článku

  • úvodní obrázek 900 x 600 px
  • Tittulek: max 80 znaků včetně mezer (v titulku není možné použít hypertextový odkaz)
  • Perex: max 100 znaků včetně mezer (v perexu není možné použít hypertextový odkaz)
  • Text: doporučujeme dodat 2 500 znaků včetně mezer

K fotce musí zadavatel poslat text (cca jedna věta), který u ní má být uveden, a jméno autora (firmy). Fotografie musí být ve vlastnictví dodavatele. Fotografie stažené z internetu bez svolení jejich vlastníka není možné použít, a to ani v případě, že by u nich byl uveden zdroj.

Doporučení: pokud budete mít v textu hypertextové odkazy, je potřeba tato místa v dodaných podkladech označit. V článku je možné vytvořit fotogalerii, případně umístit video.