PR články

PR článek - Dotyk.cz

Články, názory, analýzy a novinky ze společenských, politických a byznys témat.

TITULEK:

až 70 znaků

PEREX:

až 80 znaků

TEXT:

až 2500 znaků

POČET OBRÁZKŮ:

1 + 4

OBECNÁ PRAVIDLA PRO PŘÍPRAVU PR ČLÁNKŮ

Technické specifikace PR článku

  • úvodní obrázek 900 x 600 px ( obrázek je designován jako kruhový výřez)
  • Tittulek: max 70 znaků včetně mezer ( v titulku není možné použít heypertextový odkaz)
  • Perex: max 80 znaků včetně mezer ( v perexu není možné použít heypertextový odkaz)
  • Text: doporučujeme dodat 2 500 znaků včetně mezer

K fotce musí zadavatel poslat text (cca jedna věta), který u ní má být uveden, a jméno autora (firmy). Fotografie musí být ve vlastnictví dodavatele. Fotografie stažené z internetu bez svolení jejich vlastníka není možné použít, a to ani v případě, že by u nich byl uveden zdroj.

Doporučení: Obrázek v perexu se ořízne do kruhu z první fotografie článku, pokud budete mít v textu hypertextové odkazy, je potřeba tato místa v dodaných podklady označit. V článku je možné vytvořit fotogalerii, případně umístit video.