Reklamní formáty

Produktový tip

Produktový tip je formát ideální pro prezentaci konkrétních produktů v pohyblivé galerii. Je složen z 3 až 8 čtvercových obrázků.   

FORMÁT:

Formát produktový tip je vhodný pro prezentaci konkrétních produktů. Tři až osm produktů se střídá ve vymezeném prostoru. Pohyb mezi nimi je možný za pomocí šipek. Využívá svého umístění přímo v článku, kde je v nejtěsnějším kontaktu s uživatelem. Jeho rozměr je dostatečně velký, aby zde produkt vynikl.

ROZMĚR:

405x540 px

MAX DATOVÁ VELIKOST:

200 kB

Dostupné na webech:

Deník.cz, Dotyk.cz, Důmazahrada.cz, iGurmet.cz, iReceptář.cz, Kafe.cz, Poznatsvet.cz.

OBECNÁ PRAVIDLA PRO VÝROBU REKLAMNÍCH FORMÁTŮ

OBECNÁ PRAVIDLA PRO VÝROBU REKLAMNÍCH FORMÁTŮ 

Banner nesmí být tzv. "trikový", což znamená, že nesmí být nápadně podobný standardním hláškám operačních systémů.  

Banner nesmí výrazně blikat či se chvět, takový banner je považován za agresivní a může uživatele výrazně rušit při práci se stránkou. 

Banner nesmí obsahovat vulgarismy, pornografický obsah nebo prvky rasismu. 

Banner nesmí obsahovat žádné zvuky. Výjimkou je pouze videobanner.