Reklamní formáty

FORMÁT:

  • IMG (JPG, PNG, GIF)
  • HTML5 

Square se řadí mezi formáty, které lze použít napříč všemi weby. Je dostatečně velký, aby upoutal uživatele. Lze jej použít ve statické podobě, nebo jej dodat jako HTML5 banner. Tento formát najdete nejen na HP webu, ale také v detailu článku. Jde o univerzální formát, který je použitelný napříč zařízeními.

ROZMĚR:

300x300

MAX DATOVÁ VELIKOST:

100 kB

Dostupné na webech:

Deník.cz, Dotyk.cz, Důmazahrada.cz, iReceptář.cz, Kafe.cz, Vlasta.cz.

OBECNÁ PRAVIDLA PRO VÝROBU REKLAMNÍCH FORMÁTŮ

Banner nesmí být tzv. "trikový", což znamená, že nesmí být nápadně podobný standardním hláškám operačních systémů.

Banner nesmí výrazně blikat či se chvět, takový banner je považován za agresivní a může uživatele výrazně rušit při práci se stránkou.

Banner nesmí obsahovat vulgarismy, pornografický obsah nebo prvky rasismu.

Banner nesmí obsahovat žádné zvuky, výjimkou je pouze videobanner.

Specifikace prokliku formátu HTML5

Odkaz <a> je potřeba pro měření prokliků v našem reklamním systému nahradit tímto:

<script>
var clickTag = getParameter("clickTag");
document.write('<a href="' + getParameter('clickTag') +'" target="_blank">');
</script>

koncový tag </a> je potřeba ponechat.

Do hlavičky banneru je nutné vložit následující script:
<script type="text/javascript" src="//content.aimatch.com/parameters/v1/parameters.min.js"></script>