Reklamní formáty

FORMÁT:

Image (PNG, JPG, GIF)

ROZMĚR:

300x600 px 300x250 px

MAX DATOVÁ VELIKOST:

100 kB

Dostupné na webech:

Deník.cz.

OBECNÁ PRAVIDLA PRO VÝROBU REKLAMNÍCH FORMÁTŮ

Banner nesmí být tzv. "trikový" což znaméná, že nesmí být nápadně podobný standardním hláškám operačních systémů.

Banner nesmí výrazně blikat či se chvět, takový banner je považován za agresivní a může uživatele výrazně rušit při práci se stránkou.

Banner nesmí obsahovat vulgarismy, pornografický obsah nebo prvky rasismu.

Banner nesmí obsahovat žádné zvuky, výjimkou je pouze videobanner nebo po dohodě.

Specifikace prokliku formátu HTML5

Odkaz <a> je potřeba pro měření prokliků v našem reklamním systému nahradit tímto:

<script>
var clickTag = getParameter("clickTag");
document.write('<a href="' + getParameter('clickTag') +'" target="_blank">');
</script>

koncový tag </a> je potřeba ponechat.

Do hlavičky banneru je nutné vložit následující script:
<script type="text/javascript" src="//content.aimatch.com/parameters/v1/parameters.min.js"></script>