Reklamní formáty

Wallpaper

Wallpaper je formát umístěný v každém článku. Nachází se tak v zorném poli uživatele, a je téměř nemožné si jej nevšimnout.

FORMÁT:

  • Image (PNG, JPG, GIF)
  • HTML5

Formát wallpaper je možné využít jak pro brandové, tak pro výkonnostní kampaně. Využívá svého umístění přímo v článku, kde je v nejtěsnějším kontaktu s uživatelem. Jeho rozměr je dostatečně velký, aby zde vynikla jak kreativa, tak klíčové sdělení uživateli.

ROZMĚR:

480x300 px
300x250 px

MAX DATOVÁ VELIKOST:

200 kB

Dostupné na webech:

Deník.cz.

OBECNÁ PRAVIDLA PRO VÝROBU REKLAMNÍCH FORMÁTŮ

  • Banner nesmí být tzv. "trikový", což znamená, že nesmí být nápadně podobný standardním hláškám operačních systémů. 
  • Banner nesmí výrazně blikat či se chvět, takový banner je považován za agresivní a může uživatele výrazně rušit při práci se stránkou.
  • Banner nesmí obsahovat vulgarismy, pornografický obsah nebo prvky rasismu.
  • Banner nesmí obsahovat žádné zvuky, výjimkou je pouze videobanner.

Specifikace prokliku formátu HTML5

Odkaz <a> je potřeba pro měření prokliků v našem reklamním systému nahradit tímto:

<script>
var clickTag = getParameter("clickTag");
document.write('<a href="' + getParameter('clickTag') +'" target="_blank">');
</script>

koncový tag </a> je potřeba ponechat.

Do hlavičky banneru je nutné vložit následující script:
<script type="text/javascript" src="//content.aimatch.com/parameters/v1/parameters.min.js"></script>