Reklamní formáty

Wallpaper cross device

Wallpaper je formát umístěný v každém článku. Nachází se tak v zorném poli uživatele, a je téměř nemožné si jej nevšimnout.

FORMÁT:

  • Image (PNG, JPG, GIF)
  • HTML5

Formát wallpaper je možné využít jak pro brandové, tak pro výkonnostní kampaně. Využívá svého umístění přímo v článku, kde je v nejtěsnějším kontaktu s uživatelem. Jeho rozměr je dostatečně velký, aby zde vynikla jak kreativa, tak klíčové sdělení uživateli.

ROZMĚR:

480x300 px, 300x250 px

MAX DATOVÁ VELIKOST:

100 kB

Dostupné na webech:

Deník.cz.

OBECNÁ PRAVIDLA PRO VÝROBU REKLAMNÍCH FORMÁTŮ

Banner nesmí být tzv. "trikový", což znamená, že nesmí být nápadně podobný standardním hláškám operačních systémů.

Banner nesmí výrazně blikat či se chvět, takový banner je považován za agresivní a může uživatele výrazně rušit při práci se stránkou.

Banner nesmí obsahovat vulgarismy, pornografický obsah nebo prvky rasismu.

Banner nesmí obsahovat žádné zvuky, výjimkou je pouze videobanner.

Specifikace prokliku formátu HTML5

Odkaz <a> je potřeba pro měření prokliků v našem reklamním systému nahradit tímto:

<script>
var clickTag = getParameter("clickTag");
document.write('<a href="' + getParameter('clickTag') +'" target="_blank">');
</script>

koncový tag </a> je potřeba ponechat.

Do hlavičky banneru je nutné vložit následující script:
<script type="text/javascript" src="//content.aimatch.com/parameters/v1/parameters.min.js"></script>