Seznam webů

Banky.cz

Banky.cz: Informace o bankách v ČR - produkty, pobočky, či bankomaty. Hledáte-li nejvýhodnější produkty, využijte přehledů a porovnání nebo využijte průvodce finančními produkty.

REKLAMNÍ FORMÁTY:

ZÁKLADNÍ ÚDAJE/MĚSÍC:

Desktop, RU 108 490
Mobil a tablet, RU 139 782
Celkem, RU 244 299
Page views 590 781

INFORMACE O WEBU

Sociodemografický profil návštěvníka Banky.cz

  • 51 % ženy
  • 76 % středoškolské nebo vysokoškolksé vzdělání
  • 22 % manažeři
  • 60 % žije v domácnosti s nadpůměrným čistým měsíčněm příjmem nad 30 tis. Kč
  • 32 % žije v domácnosti vyšší a vyšší střední socioekonomické třídy (AB)
  • 26 % žije ve velkých městech nad 100 tis. obyvatel

Zdroj: Netmonitor, únor 2023