Seznam webů

Nazeleno.cz

Portál Nazeleno.cz je jedinečný projekt na českém internetu.

REKLAMNÍ FORMÁTY:

ZÁKLADNÍ ÚDAJE/MĚSÍC:

Desktop, RU 26 993
Mobil a tablet, RU 15 984
Celkem, RU 42 829
Page views 95 564

INFORMACE O WEBU

Na webu Nazeleno.cz najdete vše, co potřebujete vědět z oblasti zdravého životního stylu, moderního způsobu života a úspor energie.

Sociodemografický profil návštěvníka Nazeleno.cz

  • 69 % muži
  • 94 % nad 35 let
  • 89 % středoškolské nebo vysokoškolské vzdělání
  • 65 % žije v domácnosti s nadpůrměrnými čistými měsíčními příjmy nad 30 tis. Kč
  • 46 % žije v domácnosti s vyšší a vyšší střední třídy (AB)
  • 75 % rozhoduje o ivesticíh své domácnosti
  • 57 % se stará a nekupuje pro svojí domácnost

Zdroj: Netmonitor, únor 2023