Seznam webů

Vzory.cz

Web vzory,cz vám usnadní přípravu jakéhokoli dokumentu. 

REKLAMNÍ FORMÁTY:

ZÁKLADNÍ ÚDAJE/MĚSÍC:

Desktop, RU 41 461
Mobil a tablet, RU 10 647
Celkem, RU 45 950
Page views 74 350

INFORMACE O WEBU

web vzory.cz nabízí vzory smluv, žalob, dohod a dalších dokumentů pro každý den

Sociodemografický profil návštěvníka Vzory.cz

  • 57 % muži
  • 95 % ve věku 15-54 let
  • 70 % středoškolské nebo vysokoškolské vzdělání
  • 25 % manažeři
  • 29 % podnikatelé
  • 67 % žije v domácnosti s nadprůměrným čistým měsíčním příjmem nad 30 tis. Kč
  • 37 % žije v domácnosti vyšší y vyšší střední socioekoniomické třídy (AB)
  • 60 % rozhoduje o investicích své domácnost

Zdroj: Netmonitor, květen 2022